Stručné dejiny Československa očami občana

Autor: Leonard Malacký | 25.10.2018 o 7:49 | Karma článku: 1,74 | Prečítané:  387x

Oslavujeme 100. výročie vzniku Československa. Je čo oslavovať. Kde sú korene? Z čoho sa zrodilo Československo? Prečo sa rozpadlo? Čo bolo po tom?

V druhej polovici prvého tisícročia prichádzali na územie strednej Európy Slovania. Našim dávnym predkom sa podarilo na necelých sto rokov vytvoriť štátny útvar Veľkomoravskú ríšu, ktorej centrom bolo Moravské a Nitrianske kniežactvo. K ríši prislúchali územia Čiech, Maďarska, ríša zasahovala do Poľska, Nemecka, Rakúska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny. Určite najvýznamnejším okamihom tohto obdobia bol príchod vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorí šírili kresťanstvo na územiach patriacich k ríši.

Sv. Metodom bolo pokrstené aj české knieža z rodu Přemyslovcov Bořivoj spolu s manželkou sv. Ludmilou. Kňažná sv. Ľudmila pri príležitosti krstu dostala od sv. Metoda kovový reliéf Madony s dieťaťom. Palladium sa stalo symbolom ochrannej moci nad krajinami českými. Je uložené v chráme v Starej Boleslavi a na toto najstaršie pútnické miesto ako aj na Velehrad sa chodia občania pokloniť v dni štátnych sviatkov.

Práve Přemyslovci založili na území Čiech kniežactvo, ktoré po rozpade Veľkej Moravy si pripojilo územie Moravy. Přemyslovci upevňovali svoju moc, získali európske uznanie a kráľovské postavenie. České kráľovstvo sa stalo súčasťou Svätej ríše rímskej. Českí králi sa stali aj kráľmi Svätej ríše rímskej. Český národ si uhájil správu svojej krajiny až do obdobia Habsburgovcov. Aj počas ich vlády neboli v českom národe potlačené túžby po slobode a svojbytnosti. Nie je snáď v Čechách rodina, v ktorej by aspoň jeden z predkov nepoložil život za svoju rodnú zem.

Slovensko bolo podrobené Starými Maďarmi a na územiach Nitrianskeho kniežactva vzniklo Uhorsko. Ľud slovenský žil po generácie pod jarmom utláčateľov. Svetlým okamžikom a najvýznamnejším počinom v boji o nezávislosť Slovákov bolo vyhlásenie prvej Slovenskej národnej rady Štúrovcami.

Až rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie vytvoril podmienky pre vznik spoločného štátu dvoch bratských národov Čechov a Slovákov. Vzniklo Československo, do ktorého okrem zemí Českých a Slovenska bola začlenená aj Podkarpatská Rus. Medzivojnové obdobie prinieslo výrazný rozvoj krajiny. ČSR sa zaradilo medzi 10 najvyspelejších priemyselných krajín sveta s vyspelou demokraciou a vysokou životnou úrovňou. Svojimi výrobkami a technologickými celkami sa dokázalo presadiť v konkurencii. Značka Made in Czechoslovakia si získala meno v celom svete. České firmy sa výrazne podieľali na spriemyselňovaní Slovenska. Medzi najznámejšie patrili Škodové závody v Dubnici, Baťové podniky v Partizánskom a vo Svite. Rovnaká pomoc bola aj pri budovaní vysokého školstva a iných kultúrnych ustanovizní. 

Toto významné obdobie v dejinách oboch národov bolo ukončené druhou svetovou vojnou. Štát bol rozdelený. Aj počas vojny sa občania svojimi skutkami prihlásili k tým, ktorí bojovali na strane spravodlivosti. Atentát na jedného z najvyššie postavených hodnostárov Nemecka a predovšetkým povstanie proti nadvláde boli najvýraznejšími prejavmi túžby po slobodnom živote.

Koniec vojny však nepriniesol slobodu. Opäť zjednotená krajina sa dostala pod vplyv osloboditeľa, ktorý tvrdo potláčal akýkoľvek odpor. Zavládla doba nepráva, vlády jednej strany. Boli likvidovaní tí, ktorí pred vojnou priviedli krajinu k prosperite a demokracii. Tých šikovných, ktorí vybudovali firmy pripravili o majetok. Ľudia utekali, tí čo neušli boli väznení a popravovaní. Vládnuca strana robotníkov a roľníkov  robila čistky aj vo vlastných radoch, dokonca medzi najvyššími predstaviteľmi. Krátky nádych, vyslovenie túžby po slobodnom živote znamenal okupáciu a tvrdú normalizáciu. Opäť časť predovšetkým inteligencie emigrovala. Občania sa prispôsobovali životu v normalizovanej spoločnosti. Túžba po slobodnej spoločnosti však zostala predovšetkým českej časti spoločnosti. Dokumenty ako 2000 slov a Charta rezonovali veľkou časťou obyvateľstva. Na Slovensku to boli malé skupiny a jednotlivci. Strana občanov ovládala cez neviditeľnú ale všade prítomnú štátnu bezpečnosť. Tých, ktorí boli na Slovensku sa ochotní na tomto konaní podieľať bolo veľa. Tých, ktorí sa snažili tento stav zmeniť málo.

Nežná revolúcia v roku 89 bola krokom k naplnenie hesla „Pravda víťazí“. Túžba občanov po právnom štáte, kde budú môcť slobodne žiť, presadiť svoje schopnosti bola predovšetkým v Čechách veľká. Spoločnosť v Čechách sa vybrala cestou plurality, slobody podnikania a demokracie. Očistila sa od tých, ktorí ju ovládali v časoch socializmu a jednoznačne sa od nich vymedzila. Na Slovensku sa tak nestalo. Mocenské skupiny pretransformované z čias bývalého režimu presadili na politickej scéne svojich ľudí. Ich cieľom nebol právny štát. Len zavedenie nepráva umožňovalo neobmedzený prístup k štátneho majetku a zabezpečenie si beztrestnosti. Boli si vedomí, že vývoj v Čechách je nezvratný s aby naplnili svoje ciele musí dôjsť k rozdeleniu Československa.

Výsledkom bolo, že nie z vôle občanov ale z vôle týchto skupín došlo k rozdeleniu Československa.

Osamostatnené Česko sa po období nie až tak divokej privatizácie postupne vybralo cestou napĺňania práva a začlenenia medzi vyspelé demokracie. V privatizácii sa k majetku dostalo veľa schopných ľudí, ktorí vedeli podnikať, vybudovali životaschopné firmy, ktoré si našli miesto na svetovom trhu. Ekonomika sa stabilizovala. V priemyselná výroba má podiel na tvorbe HDP vyšší ako je tomu v Nemecku. Rozvíjalo sa školstvo, kultúra. Zlepšovala sa zdravotná a sociálna starostlivosť. Do rozhodujúcich postov orgánov činných v trestnom konaní sa postupne dostali ľudia, ktorých poslaním je právo presadiť a chrániť.

Na Slovensku mocenské skupiny naplno ovládli rozdeľovanie štátneho majetku. Využívali k tomu ľudí dosadených svojimi politikmi do rozhodujúcich postov štátnej správy a do orgánov činných v trestnom konaní. Rôznymi formami korupcie ovládali spoločnosť. V podnikaní sa darilo sa tým, ktorí boli ochotní sa podieľať na korupčnom správaní. Tí slušní boli vytlačení bokom, mlčky sledovali dianie. Tí mocní k vyvolaniu pocitu nepráva a zastrašovania občanov neváhali používať silné skupiny organizovaného zločinu. Miesto okamžitej likvidácie týchto skupín len kontrolovali ich činnosť. Štátny majetok sa dostal do rúk poväčšine ľudí, ktorí s ním nevedeli hospodáriť. Ľudia dosadení do politiky nevedeli spravovať veci verejné. Štát ekonomicky upadal a bol čoraz viac izolovaný. Úpadok zastavila krátka doba nadýchnutia. Krajina sa dostala do európskych a svetových štruktúr. Prišli zahraničné firmy, ktoré zabezpečili ekonomický rast. Zdalo sa, že prichádza éra návratu k právu. Nevyzretosť tých čo mali viesť krajinu k prosperite viedla k zlikvidovaniu samých seba. K moci sa dostala ďalšia skupina, ktorá ovládla štruktúry štátnej moci. Bola pokračovateľom praktík predchádzajúcej garnitúry s tým, že sa vyvarovala chýb predchodcov a dokázala sa prispôsobiť reálnemu dianiu.

V krajine sa nenašla sila, ktorá by zamedzila tomuto konaniu, vrátila ju na cestu práva. Obdobie nadvlády Uhorska nevštiepilo v ľuďoch vedomie bojovať za svoje práca, za pravdu, chrániť ju. Druhá svetová vojna a predovšetkým obdobie socializmu Slovensko zanechalo v myslení občanov hlboké stopy. Nenaučilo ľudí vytvárať hodnoty, vštepovať pozitívne myslenie, morálku. Ani krátke obdobie I. ČSR nestihlo vybudovať elity s pokrokovým zmýšľaním, ktorá by sa vedeli postaviť proti neprávu a úpadku spoločnosti.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?